Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 10. február 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

STRECHANET s.r.o
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
Slovensko
E -mail: 
Telefónne číslo: 0917 670 657

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.